Nei, det gjør du ikke. Du eier rettigheter til bruk av land innenfor landets regler og vedtekter og du har eierrett og bruksrett på hytta.

Landeier har så lenge du ikke oppholder deg på hytta rettighet til å leie hytten av deg for 1000 kr uken.