Nærmeste lille landsby ligger 2-3 km unna vårt område, det bor det rundt 79 personer i Villa do Brazil som er vår nærmeste landsby, primært med innfødte (det er 4 små landsbyer innen 30 min båttur).