Høysesongen i Amazonas starter i juli og går helt frem til desember. Dette er det som kalles sommer (altså ikke regntid)

Lavsesongen er fra januar til mai. Juni begynner det å ta seg opp igjen i turistnæringen.