Visum trenges ikke for reise til Brazil fra Norge. Husk alltid pass.

Opphold inntil 90 dager uten Visum blir automatisk godkjent. Ved søknad om 3 mnd uvidelse av opphold innvilges det hos Policia federale og går som regel meget greit. Det er dagsbøter utover dette som man betaler ved utreise, ikke mye per dag. Man kan reise til Norge, være der kort tid og reise tilbake for nye 90 – 180 dagers opphold.